KID DECOR

Thiết kế lớp học

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Necessitatibus aut facilis dolor dignissimos officiis voluptates nemo error tempore aliquam odit dolores, quia tempora blanditiis exercitationem laboriosam fugit consequuntur optio perspiciatis?

Lớp học hôm nay thế nào?

Từ lớp học truyền thống đến khung giáo dục mới Nhóm ở Trường Mirplay giúp bạn điều chỉnh không gian học tập của trung tâm cho phù hợp với động lực giáo dục mới đang diễn ra trong đó. Việc tạo và tối ưu hóa các không gian khác nhau trong lớp học, cải thiện âm thanh và tạo điều kiện cho học sinh di chuyển có trật tự có thể rất dễ dàng. Với đồ nội thất đa năng, dễ di chuyển và cất giữ, thoải mái và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, rất nhiều khả năng sẽ mở ra

KHÔNG GIAN CHO TÂM TRÍ MỚI

Cơ sở vật chất hiện đại

Không gian làm việc đa năng

KHU HỌC TẬP MỚI

SUY NGHĨ

Góc trò chuyện để chia sẻ và phát triển ý tưởng. Với đồ nội thất tiện nghi có hình dạng hữu cơ giúp phân chia không gian và cho phép bạn lưu trữ sách và tài liệu tham khảo.

SUY NGHĨ

Góc trò chuyện để chia sẻ và phát triển ý tưởng. Với đồ nội thất tiện nghi có hình dạng hữu cơ giúp phân chia không gian và cho phép bạn lưu trữ sách và tài liệu tham khảo.

Chúng tôi cung cấp gì

XEM 3D KHÔNG GIAN CỦA BẠN

Bạn có muốn hình dung nó sẽ trông như thế nào không? Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết không gian như thế nào, bạn muốn đạt được điều gì và chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất cho bạn bằng hình ảnh 3D để bạn có thể thực sự thấy nó trông như thế nào

LET’S MAKE IT HAPPEN

You have at your service an international team of professionals, architects, designers and furniture manufacturers to remodel your educational centre with a “turn-key” service at an affordable price. Mirplay puts at your service its experience designing schools in Europe, gained from participating in international organizations such as the OECD (innovative learning environments and European Schoolnet-Future Classroom Lab), school networks such as Teach2One, consortia of technology companies such as Reinvent Aula, learning innovation communities such as Learnlife and in university programs such as HiperAula, Ucm of the Universidad Complutense and various private initiatives (URL, UCJC).

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN?